laatu

Kvalitet i både produkter och verksamhet

Vi ämnar att förstå våra kunders vardagliga verksamhet och stöda den med vårt eget agerande. Vår verksamhet är uppbyggd på basen av kundförhållanden och med hjälp av den högklassiga yrkeskunskapen för vår försäljning ämnar vi att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Vår egen produktutveckling och produktkontroll samt vår efterhands marknadsföring och service garanterar våra produkter en lång och problemfri livscykel.


Vi agerar enligt ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöledningssystem.

Vi har som kvalitets mål i vår dagliga verksamhet

  • Effektiva och mervärdeskpande prosesser
  • Problemfria produkter och verksamhet
  • Igenkännande av kundernas behov och erbjudande av hög klassiga lösningar
  • Fortlöpande utveckling av produkter och verksamhet

Verksamhetens effektivitet, funktionalitet och miljövänlighet bedöms regelbundet både genom interna kontroller samt av en oberoende enhet DQS Finland Oy.