GARDEROBSBELYSNING 

Garderober kan belysas på många sätt. Oavsett om du väljer en omärklig, infälld profilarmatur eller en synlig spotlight installerad i garderobens skärm, är det behändigt att organisera ljusstyrningen automatiskt. I det här fallet tänds belysningen samtidigt som garderobsdörren öppnas.

Oftast är givaren (sensor) installerad i båda ändarna av skåpet, men i större skåpgrupper kan det vara bra att installera flera givare längs hela skåpet. De nödvändiga strömkällorna och ljusstyrningselektroniken kan placeras antingen ovanpå skåpet eller inuti det.

  

 

Nedan hittar du olika exempel på belysning av garderoben med olika LIMENTE-belysningsarmaturer.

 

Led-Corner i garderobens framkant

 • Led-Corner är lätt att placera upprätt i framkanten av garderoben

 • Ljuset riktas behagligt mot baksidan av skåpet och fördelar jämnt ljus i hela skåpet

 • Strömkällor och ljusstyrning kan placeras ovanpå eller inuti skåpet

 • Bilden nedan visar nödvändiga komponenter och deras placering

 • LIMENTE LED-CORNER

 • LIMENTE SMART SENSOR

Led-Corner + Smart

Ett exempel på automatisk styrning av garderobsbelysning med LIMENTE LED-CORNER + SMART SENSOR. 

 

 

Led-Inser i garderobens skärm 

 • Led-Inser är installerad i skärmen ovanpå garderoben

 • Ljuset riktas nedåt så det lyser upp även framsidan av garderoben

 • Jämnt ljus fördelas överallt

 • Strömkällor och ljusstyrningselektroniken kan placeras ovanpå eller inuti skåpet

 • Bilden nedan visar nödvändiga komponenter och deras placering

 • LIMENTE LED-INSER

 • LIMENTE SMART SENSOR

 

Led-Inser + Smart

Exempel på automatisk styrning av garderobsbelysning med LIMENTE LED-INSER + SMART SENSOR. 

 

 

Led-spotlights i garderobens skärm (i exemplet Led-Lenox) 

 • Led-Lenox infälld i skärmen ovanpå garderoben

 • Ljuset riktas nedåt så det lyser upp även framsidan av garderoben, och med en spotlight går det att framhäva själva armaturen

 • Strömkällor och ljusstyrningselektroniken kan placeras ovanpå eller inuti skåpet

 • Bilden nedan visar nödvändiga komponenter och deras placering

 • LIMENTE LED-LENOX

 • LIMENTE SMART SENSOR

Led-Leno + Smart

Exempel på automatisk styrning av garderobsbelysning med LIMENTE LED-LENOX + SMART SENSOR. 

Led-Grade inuti skåpet

 • Led-Grade infälld i garderobsväggen

 • Ljuset riktas bakåt från profilen vilket tillför ett jämnt ljus överallt

 • Tack vare den infällda profilarmaturen kan det även finnas lösa hyllor framför den

 • Strömkällor och ljusstyrningselektroniken kan placeras ovanpå eller inuti skåpet

 • Bilden nedan visar nödvändiga komponenter och deras placering

 • LIMENTE LED-GRADE

 • LIMENTE SMART SENSOR

Led-Grade + Smart

Exempel på automatisk styrning av garderobsbelysning med LIMENTE LED-GRADE + SMART SENSOR. 

 

 

Förmånligt pris 

Med LIMENTE-belysningsarmaturer och ljusstyrning är garderobsbelysningen både enkel och förmånlig att implementera.

Belysning som tänds automatiskt. Exempel på ljusstyrning av en garderob med SMART SENSOR.

Belysning som tänds automatiskt. Exempel på ljusstyrning av en garderob med SMART SENSOR.

. . .

Bra belysning piggar upp sinnet och ökar känslan av välbefinnande