Energiklass

Energimärket hjälper dig att välja en belysningsarmatur som kan använda energisnåla lampor.

Armaturernas energiklassificering har ändrats och de nya klassificeringarna trädde i kraft den 1 september 2021. Dessa energiklasser som lagts till nya belysningsarmaturer är avsedda att förtydliga den tidigare klassificeringen. De nya energiklasserna anger armaturens energiförbrukning på skalan A-G, där det åtminstone för tillfället inte finns en enda produkt som tillhör A-klassen. I den nya skärpta klassificeringen har man försökt få fram belysningsarmaturernas faktiska energiklass tydligare i jämförelsesyfte då de gamla oklara A+++ markeringarna tagits bort. Det gör det enklare än tidigare att jämföra lampor och välja en armatur som drar mindre energi.

 

Förpackningsmärkningar / energimärke 

Energiklassmärkningen berättar    

 • energieffektivitetsklass (A – G) 
 • Energiförbrukningen kWh per 1 000 timmar 


Märket har också en direktlänk till EPREL-databasen för produkten i fråga. 


Observera att energimärkningen endast gäller för LED-lampan och inte för den tomma belysningsprofilen. De flesta Limente-profilarmaturer består av en separat profil och ett led-band som monteras inuti profilen. Energimärket finns endast på produktsidan för led-bandet. 

Energiklassmärkningen


Varför har klassificeringen ändrats?

Den tidigare energiklassificeringen uppfyllde inte längre gällande standarder. Där tillhörde en stor del av belysningsarmaturerna klass A och många klass A+++. Det var därför svårt att jämföra armaturernas energieffektivitet. Klasserna A+++ har tagits bort från den nya klassificeringen och klassificeringen är övrigt också mycket strängare. Till en början kommer det inte att finnas några produkter i de högre klasserna, speciellt i klass A, och det ger ännu bättre möjlighet till utveckling av produkterna.
 

Vad är fördelen för konsumenten med att ändra energiklassificeringen?

Vid övervägning av ett köp kan konsumenten jämföra energimärkningskategorierna från förpackningarna, vars skillnader kommer att framhävas bättre med den nya klassificeringen. Det är också bra att notera att de tidigare A-klassprodukterna inte har försämrats, utan bara flyttats ner på den nya skalan. På så sätt visas energiklasser för gamla och framtida nya produkter tydligare. 
 

Andra förpackningsmärkningar

Förpackningsmärkningarnas syfte är att göra det lättare att välja lampa. Det nya energimärket kommer även att finnas på produktens förpackning. Andra förpackningsmärkningar inkluderar: 

 • mängden ljus lumen (lm) 
 • effekt watt (w)
 • livstid i timmar
 • färgtemperatur (kelvin = K) färgåtergivningsförmåga (Ra)
 • antal tändningar
 • dimbarhet 

  

 

Nedan är ett exempel av information förpackningen till Limentes belysningsarmatur Led-Lenox. 

Observera följande då du väljer led belysning

 • livstid minst 54 000 timmar vid L80B10
 • Antal tändningar och släckningar är relaterade till livslängden. En lampa som brinner i 25 000 timmar måste tåla minst 25 000 tändningar och släckningar. Om lampan tänds och släcks ofta bör den hålla dubbelt så mycket.
 • färgnyansen är i enlighet med egna önskemål och behov. Belysningsarmaturen producerar naturligt vitt ljus när dess färgtemperatur är runt 4 000 Kelvin (K). 3 000 kelvin är motsvarande varm I sin nyans, men gör i synnerhet vita ytor aningen gulaktiga
 • färgåtergivningsförmågan, dvs CRI-indexet, är minst 80