Vanliga frågor

Inga vanliga frågor

Energiklass

Energimärkningen hjälper dig att välja belysning med vilken man kan använda lampor som förbrukar lite energi. All belysning som införts på marknaden bör ha en energimärkning. Med att införa belysning på marknaden avses att belysning och lampor är tillgängliga för första gången på den europeiska marknaden. Till belysning som redan finns på marknaden tilläggs inte en ny energimärkning. Den belysning som redan finns på EU området får säljas som sådan. Däremot från och med 2014 har det inte varit tillåtet att importera eller tillverka belysning utan energimärkning. Efter att belysningen införts på marknaden syftar energimärkningen på enskilda armaturer eller lampor och inte på modeller, oberoende om belysningen eller lampan är tillverkad i styck eller som serie produktion.

Påskrifter på förpackningar/ energimärkning

Energimärkningen berättar   

 • energieffektivitetsklassen (A++ - E)
 • energiförbrukningen kWh per 1 000 timmar


Energimärket är inte likadant för alla armaturer


Märkets utseende är beroende av hurdana lampor som kan användas i armaturen, är de bytbara, vilken energiklass skall lamporna vara, innehåller förpackningen lampor och vilken energiklass lamporna är
Belysningens energimärkning kan ha antingen vertikal eller horisontell form


Ett exempel på en energimärkning för en armatur

Övriga påskrifter på förpackningar

Övriga påskrifter på förpackningar är bland annatljusmängd lumen (lm)

 • effekt watt (w)
 • livstid i timmar
 • färgtemperatur (kelvin = K) Färgåtergivningstal (Ra)
 • mängden tändningar
 • dimmnings möjlighet

Observera följande då du väljer led belysning

 • energieffektivitetsklassen är åtminstone A (innebär en liten energi förbrukning dvs. låga användnings kostnader = en lägre elräkning)
 • Livslängd 30 000 timmar
 • Antalet tändningar och släckningar är i förhållande med livslängden. En lampa som brinner i 25 000 timmar bör hålla åtminstone 25 000 tändningar och släckningar. Om lampan tänds och släcks ofta bör lampan hålla 50 000 tändningar och släckningar.
 • Färgtemperaturen är enligt egna önske- och användningsändamål. Armaturen producerar ett naturligt vitt ljus då färgtemperaturen är 4000 kelvin (K).
 • Färgåtergivningstalet dvs. Ra indexet är åtminstone 80.