IP KLASS

IP-klasifieringssystemet är ett system som används i Europa för att bestämma tätheten på elektroniska apparater. Klasifieringen berättar huruvida apparaten är skyddad mot yttre faktorer så som dam och vatten. Klassifieringens innehåll är presenterad I standarden IEC 60529.


Teckningen är uppbyggd av IP (Ingress Protection) texten och av två numror samt av frivilliga bokstavs märkningar.Första numret anger huruvida apparaten är skyddad mot yttre object och dam. Desto större nummer desto tätare apparat.

 • 0: Inget skydd.
 • 1: Skyddad mot stora object, diameter på mer än 50 mm.
 • 2: Skyddad mot medelstora object, diameter på mer än 12,5 mm.
 • 3: Skyddad mot små object, diameter på mer än 2,5 mm.
 • 4: Skyddad mot väldigt små object, diameter på mer än 1 mm.
 • 5: Skyddad mot dam, full dammtäthet antas inte men dam får inte sammlas på ett harmligt sätt.
 • 6: Perfekt skydd, dammtät.

Andra numret anger skydd mot fuktighet. Ju större nummer desto bättre tål produkten fuktighet

 • 0: Inget skydd mot vatten.
 • 1: Skydd mot vertikalt droppande vatten.
 • 2: Skydd mot vertiaklt eller högst från 15 grader droppande vatten.
 • 3: Skydd mot högst från 60 grader regnande vatten.
 • 4: Skydd mot stänkande vatten.
 • 5: Skydd mot vattenstråle från alla håll.
 • 6: Skydd mot stark vattenstråle från alla håll.
 • 7: Tål tillfällig sänkning under vatten.
 • 8: Tål konstant sänkning under vatten.
Andra numret anger skydd mot fuktighet

Första numret anger huruvida apparaten är skyddad mot yttre object och dam

0
Inget skydd
1
vertikalt droppande vatten
2
vertikalt eller högst från 15 grader droppande vatten
3
högst från 60 grader regnande vatten
4
stänkande vatten
5
vattenstråle från alla håll
6
stark vattenstråle från alla håll
7
tillfällig sänkning under vatten
8
konstant sänkning under vatten
Inget skyddIP00IP01IP02
stora object, diameter på mer än 50 mmIP10IP11IP12IP13
medelstora object, diameter på mer än 12,5 mmIP20IP21IP22IP23
väldigt små object, diameter på mer än 1 mmIP40IP41IP42IP43IP44IP45
dam får inte sammlas på ett harmligt sätt IP54IP55
dammtät IP65IP66IP67IP68