Frukostskåpsbelysning

Det är nyttigt att belysa frukostskåpet separat, eftersom inte ens ett bra allmänljus i köket nödvändigtvis räcker för att lysa upp skåpet från insidan. Den separata belysningen av frukostskåpet garanterar ett behagligt och tillräckligt effektivt ljus för användning av frukostskåpet, när det i närheten sköts vardagliga sysslor. Dessutom ökar ett vackert upplyst skåp mysigheten och användarvänligheten av skåpet.

Belysningen av frukostskåpet kan implementeras på många olika sätt. Det viktigaste är dock att överväga belysningens tillräcklighet och användarvänlighet. Noggrant planerad belysning gör vardagen enklare och säkrare.

Aamiaiskaapin valaistus

AAutomatisk och trådlös ljusstyrning är ett enkelt och bekvämt val, eftersom en ljusströmbrytare då inte behövs alls. Lampan tänds när skåpdörrarna öppnas och släcks när skåpdörrarna stängs. Ofta vill man belysa frukostskåpet jämnt från alla sidor, då är det bra att använda långa profilarmaturer. På så sätt kan ljuset fördelas jämnt överallt och själva profilen kan döljas i möbelstrukturerna. Det går även att lysa upp frukostskåpet med individuella spotlights, om man vill framhäva utvalda detaljer eller skapa mer levande belysning. Den laddningsbara armaturen är praktisk för lådor och platser där det är svårt att föra el.

 

Belysning behövs endast då lådan är öppen, så lampans laddningsintervall är också behagligt långt. Nedan finns tips på hur du placerar en profilarmatur i frukostskåpet. Nedan hittar du även instruktioner om vad du bör tänka på när du planerar belysningen och hur du styr belysningen av frukostskåpet.

 

1. Standardlängds profilarmatur under hyllan

aamiaiskaapin valaistus

Armaturen LIMENTE LED-PROFIL LUX IR med integrerad strömbrytare placerad i mellanrummet är det enklaste sättet att lysa upp frukostskåpet. Denna armatur har en inbyggd sensor som känner av handens rörelse framför sensorn och tänder armaturen. Den specialtillverkade, ytmonterbara profilarmaturen finns i längderna 26 cm, 56 cm, 86 cm, 116 cm och 146 cm. Profilen installeras på framkanten av hyllans nedre yta, så att ljuset fördelas jämnt över arbetsområdet. Matningskabeln leds i kabelrännan som kommer med armaturen till baksidan av skåpet och därifrån till en transformator exempelvis ovanpå skåpet. När det gäller ljuseffekt är profilarmaturen tillräckligt effektiv, så det finns räcker ljus för hela arbetsområdet.

Rekommenderad ytmonterbar profilarmatur inklusive strömbrytare: LIMENTE LED-PROFIL LUX IR

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

2. Profilarmatur i bredden av skåpet under hyllan 

aamiaiskaapin valo

En profilarmatur placerad under en hylla eller i taket på frukostskåpet lyser upp frukostskåpet jämnt utan mörka mellanrum. Profilerna avkortas till önskad längd på installationsplatsen och monteras inuti skåpet i fulla mått från vägg till vägg. Profilen installeras på framkanten av hyllans nedre yta, så att ljuset fördelas jämnt över arbetsområdet. Matningskabeln leds från änden av profilen till transformatorn exempelvis ovanpå skåpet. Profilarmaturerna LIMENTE LED-LINEA, LIMENTE LED-INSER och LIMENTE LED-INSER MINI lyser direkt nedåt, medan LIMENTE LED-GRADE riktar ljuset aningen bakåt. Profilarmaturer finns både som ytmonterbara och infällbara.

Rekommenderade ytmonterbar profilarmaturer: LIMENTE LED-LINEA, LIMENTE LED-GRADE

Rekommenderade infällbar profilarmaturer: LIMENTE LED-INSER, LIMENTE LED-INSER MINI, LIMENTE LED-GRADE

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

3. Profilarmatur bakom hyllan

aamiaiskaapin valaistus

En profilarmatur integrerat i hyllans bakkant lyser upp frukostskåpet jämnt utan mörka mellanrum. Profilen avkortas till önskad längd på installationsplatsen och monteras inuti skåpet i fulla mått från vägg till vägg. Profilen monteras i ett spår som drivs in i hyllan och lyser både uppåt och nedåt. Matningskabeln leds från änden av profilen till transformatorn exempelvis ovanpå skåpet.

Rekommenderad profilarmatur: LIMENTE LED-SEAM

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

4. Profilarmatur på sidoväggen 

aamiaiskaappivalo

En profilarmatur placerad på sidan av frukostskåpet lyser upp skåpet jämnt utan mörka mellanrum. För denna typ av belysning bör du välja en profil som riktar ljuset inåt, bort från betraktaren. Detta skapar ett mjukt, indirekt ljus inifrån skåpet och bländar inte när man arbetar framför det. Profilen avkortas till önskad längd på installationsplatsen och monteras i full storlek enligt bilden. Profilen monteras ca 10 cm från skåpets bakkant, så att ljuset reflekteras genom bakväggen indirekt till hela skåpet. Matningskabeln leds från änden av profilen till transformatorn exempelvis ovanpå skåpet. Profilarmaturer finns både som ytmonterbara och infällbara.

Rekommenderad ytmonterbar profilarmatur: LIMENTE LED-LILO

Rekommenderad infällbar profilarmatur: LIMENTE LED-LILA

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

5. Profilarmatur i sidoväggens framkant 

aamiaiskaappi

En profilarmatur placerad på sidan av frukostskåpet lyser upp skåpet jämnt utan mörka mellanrum. Även i detta fall bör du välja en profil som riktar ljuset bort från betraktaren. Profilen avkortas till önskad längd på installationsplatsen och monteras inuti skåpet i full storlek enligt bilden. Profilen monteras på skåpets framkant, varifrån ljuset reflekteras genom bakväggen indirekt till hela skåpet. Matningskabeln leds från änden av profilen till transformatorn exempelvis ovanpå skåpet. Profilen är alltid ytmonterbar.

Rekommenderad ytmonterbar profilarmatur: LIMENTE LED-CORNER

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

6. Profilarmatur i skåpets bakvägg 

valo aamiaiskaappiin

Jämfört med de tidigare alternativen är en profilarmatur monterad på frukostskåpets bakvägg tydligt synlig och fungerar samtidigt som ett dekorationselement. Den ytmonterbara LIMENTE LED-DUO lyser både uppåt och nedåt och den infällbara LIMENTE LED-WALL fokuserar ljuset på arbetsytan. Båda profilerna avkortas till önskad längd på installationsplatsen och monteras enligt bilden på skåpets bakvägg i fulla mått. Matningskabeln leds från änden av profilen till transformatorn exempelvis ovanpå skåpet.

Rekommenderad ytmonterbar profilarmatur:  LIMENTE LED-DUO

Rekommenderad infällbar profilarmatur: LIMENTE LED-WALL

Rekommenderad armatur att montera i en låda (se punkt 7): LIMENTE LED-RENO

7. Lådbelysning för frukostskåp 

Laatikon valaistus

För att lysa upp lådorna inne i frukostskåpet (och andra ställen dit det är svårt att föra el) lönar det sig att använda uppladdningsbara batteriarmaturer. En monteringsplatta installeras inuti lådan, till vilken armaturen fästs med en magnet. Detta gör det enkelt att ta bort armaturen för laddning. Armaturens laddningsintervall är också behagligt långt, eftersom armaturen bara lyser när lådan öppnas. Armaturen har en inbyggd USB-kontakt för laddning.

Rekommenderad armatur att montera i en låda: LIMENTE LED-RENO

8. Ljusstyrning av frukostskåpet 

I det första exemplet är ljusstyrningen implementerad med en strömbrytare integrerad i lampan, så att lamporna tänds och släcks med en handrörelse. Handen förs under sensorn på armaturen. I andra exempel används automatisk ljusstyrning, implementerad med en LIMENTE SMART SENSOR 512 dörrbrytare. Sensorerna är placerade uppe i skåpets framkant på båda sidorna. Dörrbrytaren SMART SENSOR 512 reagerar till dörröppning och ljuset tänds när någon av dörrarna öppnas. På motsvarande sätt släcks ljuset då båda dörrarna stängs.

Se video om dörrbrytarens funktion. Dörrbrytaren LIMENTE SMART SENSOR 512 är en förnyad modell av SMART 120-sensorn som visas i videon. Dörrbrytaren har fått en ny, ännu mer elegant och diskret design, medan funktionsprincipen hålls oförändrad. 

9. Praktiska uttag

Uttaget kan placeras i bottnet av hyllan ovanför frukostskåpets mellanrum eller fällas in i bordsskivan. Vilket installationsalternativ du än väljer, eller om du använder båda alternativen, är det bra att notera att det ofta finns många olika elapparater i frukostskåpet som behöver el samtidigt. Det lönar sig att installera tillräckligt med uttag i frukostskåpet. Det är också bra att fundera över vad det är för apparater som används i frukostskåpet och om det också behövs till exempel USB-anslutning.

Rekommenderade uttag för installation i bottnet av hyllan är: LIMENTE MINI-2, LIMENTE MINI-3, LIMENTE ECON-2, LIMENTE ECON-3

Rekommenderade uttag för infälld montering: LIMENTE DESK-2, LIMENTE DESK-2 USB, LIMENTE MONO-2, LIMENTE MONO-2 USB