Livslängden på lysdioderna (LED) 

Livstid avser belysningsarmaturens genomsnittliga livslängd, som beräknas på olika sätt beroende på typ av armatur. En traditionell glödlampa brinner lika starkt från början till slutet och minskningen av ljuset (försvagning av ljuseffekten) är praktiskt taget irrelevant. Däremot minskar ljusflödet hos LED-armaturer med betydligt längre livslängd gradvis under dess livstid. Vid slutet av sin livslängd har LED-modulen inte stängts av, utan dess ljusflöde har minskat under en angiven nivå.

Belysningsarmaturens angivna livslängd avser endast armaturen - inte anslutningsenheten, vars livslängd vanligtvis är kortare än LED-armaturens. I detta fall kan anslutningsenheten behöva bytas ut innan armaturens livslängd uppnås.

L-värde 

L-värdet anger hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som finns kvar efter en viss tid. L-värdet definieras som den tid efter vilken ljusflödet som produceras av lysdioden är en viss procent av det ursprungliga ljusflödet.

Till exempel L70 = en lysdiod producerar 70 % av det ursprungliga ljusflödet, L90 producerar motsvarandevis 90 %.

Vid indikering av lysdiodens livslängd används markeringarna L70, L80 eller L90 för att beskriva minskningen av ljusflödet.

 
led-valaisimen elinikä

Den vanligaste markeringen är L70= 50 000 h, vilket innebär att efter 50 000 timmars användning är lysdiodernas ljusflöde 70% av det ursprungliga värdet. Ställning tas inte till andelen släckta lysdioder.

Det är viktigt att vara uppmärksam till vilket värde det är frågan om. Figuren nedan visar hur 50 000h angiven som L70B50 har en betydligt sämre livslängd än 35 000h angiven som L90B10. 

Elinika_L90B10_vs_L70B50.jpg

B-värde

Utöver L-värdet används B-värdet som talar om hur stor andel av modulens lysdioder som har en ljuseffekt under det nämnda L-värdet. B-värdet beskriver mer kvaliteten på lysdioderna och L-värdet livslängden. B-värdet har en stor betydelse, eftersom avstängda/dimmade lysdioder kan synas på ett irriterande sätt i ljuset från belysningsarmaturen.

Till exempel kan ett LED-band ha 100 lysdioder, i vilket fall L90B10 innebär att i maximalt 10 lysdioder är ljuseffekten mindre än 90% av originalet, och på motsvarande sätt säger L70B50 att i högst 50 lysdioder (d.v.s. hälften av alla lysdioder), är ljuseffekten under 70 % av det maximala.

Nedan följer två typiska exempel. I figuren antas det att den initiala ljuseffekten är 100 Lumen och värdena är ljuset vid den angivna livslängden.

L70B50 50 000 h

  • 70% av ljuset finns kvar och i högst 50% av dioderna har ljuset försvagats till under 70% av den ursprungliga effekten

  • Armaturens totala ljusmängd kan ha sjunkit med upp till 30 % av det ursprungliga

  • Dvs att hälften av led-modulerna ger mer än 70 % av urpsrungliga ljuseffekten och resten kan vara slocknade eller ge mellan 0-70% av den ursprungliga ljuseffekten

L90B10 35 000 h

  • 90 % av ljuset finns kvar och i högst 10 % av dioderna har ljuset försvagats till under 90 % av den ursprungliga effekten

  • Armaturens totala ljusmängd kan ha sjunkit med endast 10 % av det ursprungliga

  • Dvs 90 % av led-modulerna ger mer än 90 % av den ursprungliga ljuseffekten och 10 % kan vara slocknade eller ge mellan 0-90 % av den ursprungliga ljuseffekten


L90B10 ger en mycket mer realistisk bild av ljuset som produceras av armaturen efter den angivna tiden.

Elinika_L90B10_vs_L70B50_1.jpg

 

Livslängd och ljusplanering

Minskningen av ljusflödet är viktig information inom ljusplanering. För att säkerställa miniminivån på önskad belysningsstyrka, även i slutet av belysningens livstid, måste antalet belysningskällor vanligtvis vara något överdimensionerat i planeringsskedet. 

 

valaisimen elinikä