sustainability.jpg

Hållbarhet

Limente är med på ett eller annat sätt i nästan varannan av alla renoveringar och nybyggen i Finland och därmed påverkar hålbarheten i vår verksamhet på flera sätt den hållbara utvecklingen för vår omgivning. För oss på Limente är hållbarhet en del av vår dagliga verksamhet och beslutsfattande.
Vi följer lagar och förordningari vår verksamhet. Utöver detta har Limente ett eget miljöprogram och hur dess ändamål uppfylls uppföljs regelbundet. Det finns flera ändamål allt från effektiviteten på vår egen verksamhet till huruvida produkterna påverkar miljön. Ett exempel på ett fortlöpande mål är att öka armaturernas energieffektivitet.
Miljöarbetet grundar sig i varje arbetares kunskap och vilja att binda sig till att beakta vår omgivning I den dagliga verksamheten och att vi agerar enligt deriktiven i miljösertifikatet ISO 14001.

Hållbarheten kan ses i vår dagliga verksamhet bl.a. dqs_laatu

  • I hållbara och miljövänliga leverantörer
  • Vid produktutvecklingen där förbättring av energieffektiviteten beaktas
  • Genom minimering av avfall från vår verksamhet samt sortering av avfall
  • Minimering av energi förbrukning
  • Avfallsåtervinning av förpackningsmaterial
  • Återvinning av el- och energiapparater

Hållbarheten av vår verksamhet bedöms konstant både internt och av ett oberoende uttåmstående sertifieringsföretag DQS Finland OY.