Lux

Lux (lx) är enheten för ljusstyrka. Det berättar ljusflödets mängd som riktas på ett bestämt område. Ljusstyrka används för att berätta om ljusomständigheterna i något utrymme. Det erhållna värdet är i förhållande till armaturens ljusflöde, optiska egenskaper och till avståndet från den belysta ytan.För att underlätta valet av en passlig armatur ger vi en rekommendation av det passliga placeringsavståndet till alla armaturer till mellanutrymmen. Det rekommenderade avståndet hittas vid varje armaturs egen sida under ”Allmän information”. Rekommendationerna baserar sig på både mätningsresultat och installationer i testutrymmen. Observera ändå att vid tidensgång, då man blir äldre och synen försämras ökar också ljus behovet. Då lönar det sig att placera armaturerna med mindre avstånd.

För ljusstyrkan i hem finns det varken några standarder eller krav. I tabellen nedanför kan man läsa riktgivande värden på behov av ljusstyrka för olika ytor. Med hjälp av de riktgivande värdena i tabellen kan man underlätta att välja den rätta lux mängden. Det är ändå själ att komma ihåg att även många andra saker påverkar behovet av ljusstyrka, t.ex. ålder, syn osv.

Ljusstyrka (Lux)

Valaistusvoimakkuuksia   Valonjakokäyrä

Ett mönster som illustrerar belysningsmönstret finns tillgängligt för nästan alla Limente armaturer.

 

 

Från dess värden kan man dra följande slutsatser:

  • 100° berättar ljusets vinkel . Vinkeln bör vara över 90 grader om man vill att belysningen i kökets mellanutrymme belyser på djupet hela arbetsytan.

  • 495 lx berättar ljusstyrkan från ljusets mittpunkt 50 cm till ljuskällan (avståndet motsvarar kökets normala mellanutrymme. Ett bra värde anses vara mellan 300 och 500 lx). 123 lx berättar ljusstyrkan från ljusets mittpunkt 1 m till ljuskällan.

  • Ø 0,97 m berättar området där ljusstyrkan är åtminstone hälften av mittpunktens (495 lx) ljusstyrka. Ø 1,98 m berättar området där ljusstyrkan är åtminstone hälften av mittpunktens (123 lx) ljusstyrka.