CRI

Färgåtergivningsindex CRI (på engelska colour rendering index). 

Indexet strävar till att berätta hur väl de olika färgerna av ett upplyst objekt återges i ljuset från ljuskällan. I princip betyder 100 att färger återges på bästa möjliga sätt, och 0 betyder att inga färger återges alls, så du ser allting i svartvitt. I inomhusbelysning bör CRI-värdet (Ra) alltid vara över 80. I alla Limente-belysningsarmaturer är CRI över 80 och i Lux-modeller är det upp till 95. CRI-värdena anges på produktsidorna och i produktförpackningen för varje armatur.

Färgåtergivningsförmågan utvärderas med CIE-metoden. Den mäts genom att jämföra den uppmätta ljuskällans förmåga att återge 15 testfärger i förhållande till referensljuskällan. Färgåtergivningsindex (CRI – Color Rendering Index) rapporteras som ett viktat medelvärde av de erhållna värdena. 

ra-arvo

Mätning av färgåtergivningsindexet 

Färgåtergivningsindexet definieras genom att jämföra upprepningen av 15 olika färger i ljuset från ljuskällan jämfört med upprepningen i ljuset av ett referensljus. Dessa 15 olika färger motsvarar var och en en färgs specifik våglängd. Nedan finns som exempel mätvärden för belysningsarmaturens förmåga att återge olika färger. Tidigare användes endast åtta olika färger i mätningen, i vilket fall till exempel rött, som signifikant påverkar upprepningen av hudfärg, inte ingick i jämförelsen (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 och R8).

CRi värintoistoindesissä huomioitavat värit

Internationella kommissionen för belysning CIE (International Commission on Illumination) definierar de referenser som ska användas. 

Nuförtiden används två olika ljuskällor vid mätning av färgåtergivningsindex, beroende på vilken färgtemperaturen ljuskällan som mäts har. I alla Limente-belysingsarmaturer är färgtemperaturen mellan 2700 K och 4200 K, i vilket fall referensljuskällan är en Planck-radiator, det vill säga ett specifikt svart glödande metallföremål.

Referensljuskällan strävar till att efterlikna solljus under dagen utan förvrängning.

Samma CRI-värde med två olika belysningsarmaturer – upprepas färgerna på samma sätt? 

Eftersom endast 15 färger används för att beräkna färgåtergivningsindexet (CRI) är det även i praktiken möjligt att två olika ljuskällor med samma färgåtergivningsindex inte har samma förmåga att återge färger. Typen av mätning är ett beräknat medelvärde, då en av de uppmätta färgerna kan vara relativt dålig och ändå få en någorlunda bra siffra som medelvärde. Därför kan en av två ljuskällor med samma CRI-värde vara betydligt bättre än den andra. 

Även om CRI som ett enskilt värde inte säger hela sanningen, är det i vilket fall så att desto högre värde, desto säkrare återges alla uppmätta färger på ett bra sätt.

Av denna anledning erbjuder Limente även LUX-belysningsarmaturer med ett mycket högt (CRI>95) värde.

 

Färgerna nedan används i mätningen.

Beräkningen av CRI-värdet blir mer exakt 

Efter att ljuskällorna ändrats till lysdioder (LED) är det nödvändigt att definiera en mätmetod som ännu bättre skulle beskriva den faktiska färgåtergivningen. Den internationella kommissionen för belysning CIE förbereder som bäst en ny, mer exakt metod för att definiera färgåtergivningsindexet. Figuren nedan är ett exempel på hur de uppmätta värdena av olika våglängder (färger) kunde vara. Förmodligen kommer färgåtergivningen i framtiden att mätas från 99 färger, då den nästan fullständigt skulle motsvara den färgåtergivning som det mänskliga ögat ser.

Du kan läsa mer om kommissionens publiceringar och aktiviteter från länken nedan..

CIE - International Comission of Illumination