Monteringssätt

Montering av en belysningsarmatur måste vara ändamålsenligt, säkert och konstruktionsmässigt möjligt att utföra. Vid köp av armaturer är det viktigt att se till att ovan nämnda punkter uppfylls och att montering av armaturen också är tilltalande för ögat. Det finns flera olika monteringssätt och rätt sätt bör alltid väljas från fall till fall.

Olika sätt att montera belysningsarmaturer är: 

 • Ytmontering 

  Vid ytmontering monteras belysningsarmaturen antingen direkt på monteringsytan eller så används en ytmonteringsring. Armaturen är inte infälld i strukturen. Ledningarna och den elektriska anslutningen kan trots det vara inne i strukturerna.

 • Infälld montering

  Vid infälld montering är belysningsarmaturens stomme installerad i ett monteringshål i strukturen. Både hålets diameter och armaturens monteringsdjup bör beaktas vid infälld montering.

 • Hängande / takmontering

  Vid hängande/takmontering fästs belysningsarmaturen i taket av rummet eller i en skiva som fungerar som utrymmets tak.
 • Plugganslutning

  En enhet med plugganslutning installeras genom att ansluta enhetens plugg till ett uttag.
 • Fast montering 

  I en fast montering ansluts belysningsarmaturen eller den elektriska enheten direkt till elnätet. 

LIMENTE belysningsarmaturer och uttag ytmonteras eller fälls in. Hängande armaturer monteras med stickkontakt. För alla monteringssätt inkluderas nödvändiga kopplingstillbehör i alla armaturer och uttagsprodukter, för 24V armaturer är de integrerade och för 240V produkter följer de med löst. 

 

 Limente valaistus