Lux-tilläggsskydd

Lux-garanti och tilläggsskydd

Alla Limentes produkter är tillverkade av noggrant utvalda komponenter, med hänsyn till både kvaliteten på ljuset samt de faktorer som är relaterade till produktens livslängd. Varje LIMENTE-produkt har två års garanti. Dessutom har en del av produkterna beviljats Lux-tilläggsskydd, vilket förlänger perioden upp till fem år. 

Utöver standardgarantin innehåller LIMENTE-sortimentet produkter designade för en särskilt lång livstid, för vilka både komponenterna och tillverkningsprocesserna har optimerats för att producera högkvalitativt ljus och lång livstid. För dessa produkter, utöver den tvååriga garantin, ger vi ytterligare ett, två eller tre års LUX-tilläggskydd. Tack vare tilläggsskyddet, även efter två års garanti, levererar vi en ny produkt kostnadsfritt för att ersätta en trasig.

Förutom en längre livstid har belysningsarmaturer som tillhör LIMENTE LUX-produkterna bättre än vanligt verkningsgrad (lm/W) och deras färgåtergivningsindex, dvs. Ra-värdet, är minst 85 (i vissa fall även Ra>95). Verkningsgraden talar om hur energieffektiv belysningsarmaturen är, och Ra-värdet om lampans förmåga att återge färgerna på det upplysta föremålet så naturligt som möjligt. I en bra belysningsarmatur bör Ra-värdet inte vara mindre än 80. Läs mer om Ra-värdet här.

Du känner igen produkterna med tilläggskydd från LUX-loggan, som finns vid produkterna både på vår hemsida och i Limente-katalogen. Du hittar hela Limente katalogen här. lux-tilläggsskydd


Högkvalitativa Limente LUX-produkter kännetecknas av:

  • Utmärkt färgåtergivning - CRI (Ra>85-95)
  • Utmärkt energieffektivitet – (lm/W)
  • Utmärkt värde för priset
  • Komponenter av hög kvalitet 
  • Lång livstid
  • LUX-logga