Ra-arvo

Värintoiston yksikkö on Ra ja värintoistoindeksi CRI (englanniksi colour rendering index).

Indeksi pyrkii kertomaan kuinka hyvin valaistavan kohteen eri värit toistuvat kyseisen valolähteen valossa. Periaatteessa 100 tarkoittaa, että värit toistuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja 0 sitä, ettei värit toistu lainkaan eli näet kaiken mustavalkoisena. Sisävalaistuksessa Ra- arvon tulisi aina olla yli 80. Kaikissa Limente valaisimissa Ra-arvo ylittää 80 ja Lux malleissa se on jopa 95. Ra-arvot on ilmoitettu tuotteen sivuilla sekä jokaisen valaisimen tuotepakkauksessa.

Värintoistokykyä arvioidaan CIE-menetelmällä. Se mitataan vertailemalla mitattavan valonlähteen kykyä toistaa kahdeksaa testiväriä suhteessa vertailuvalonlähteeseen. Värintoistoindeksi (CRI – Color Rendering Index) ilmoitetaan saatujen arvojen painotettuna keskiarvona (Ra).

ra-arvo

Värintoistoindeksin mittaaminen

Värintoistoindeksi määritellään vertaamalla kahdeksan eri värin (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ja R8) toistumista valolähteen valossa verrattuna referenssivalon valossa toistumiseen. Nämä kahdeksan eri väriä vastaavat kukin värin tiettyä aallonpituutta.

CRI värintoistoindeksi

Kansainvälinen valoteknisen alan kattojärjestö CIE (The International Commission on Illuminatio) määrittelee käytettävät referenssit. Nykyisin käytetään kahta eri valolähdettä värintoistoindeksiä mitattaessa riippuen mitattavan valolähteen värilämpötilasta.

Kaikissa Limente valaisimissa värilämpötila on 2700 K - 4200 K, jolloin referenssinvalolähteenä on planckin säteilijä eli musta hehkuva tietty metallikappale. Referenssivalolähde pyrkii jäljittelemään auringonvaloa päivällä ilman vääristymää.

Sama Ra arvo kahdella eri valaisimella - toistuvat värit samalla tavalla?

Koska värintoistoindeksin (CRI) laskentaan käytetään vain kahdeksaa väriä, on käytännössäkin mahdollista, että kahdella eri valolähteellä, joilla on sama värintoistoindeksi, ei ole sama kyky toistaa värejä. Suurin ero tulee punaisen värin kohdalla, jota mittaustapa ei ota huomioon ja esimerkiksi ihon väri saattaa toistuu eri tavalla. Lisäksi mittaustapa on tyypiltään laskennallinen keskiarvo, jolloin joku mitattavista väreistä voi olla suhteellisen huonokin ja silti keskiarvoksi saadaan kohtuullisen hyvä luku. Samalla Ra-arvolla toinen valonlähde voi siis olla toista huomattavasti parempi.

Vaikka ysittäisenä arvona Ra ei kerrokaan koko totuutta niin joka tapauksessa mitä korkeampi Ra arvo on, sitä varmemmin kaikki mitattavat värit toistuvat hyvin.
Tästä syystä Limente tarjoaa myös erittäin korkealla (Ra>95) arvolla olevia LUX-valaisimia.

Ra arvon laskeminen tarkentuu

Valolähteiden muututtua LEDeiksi on tarpeen määritellä mittautapa, joka kuvaisi entistä paremmin todellista värintoistoa. Kansainvälinen valaistuskomissio CIE valmistelee parhaillaan uutta, tarkempaa menetelmää määritellä värintoistoindeksi. Alla oleva kuvio on esimerkki siitä miten eri allonpituuksien (värien) mitatut arvot voisivat olla. Kuviossa näkyvät vasemmalla CRI arvossa huomioitavat (R1 - R8) värit ja oikealla puolella värit, joita ei huomioida.

Alla olevat arvot ovat vain esimerkinomaisia, eivätkä mistään todellisesta valaisimesta.

CRi värintoistoindesissä huomioitavat värit

Alla olevasta linkistä voit lukea lisää komission julkaisuista ja toiminnasta.

CIE - International Comission of Illumination