CRI

Värintoistoindeksi CRI (englanniksi colour rendering index).

Indeksi pyrkii kertomaan kuinka hyvin valaistavan kohteen eri värit toistuvat kyseisen valolähteen valossa. Periaatteessa 100 tarkoittaa, että värit toistuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja 0 sitä, ettei värit toistu lainkaan eli näet kaiken mustavalkoisena. Sisävalaistuksessa CRI - arvon  (Ra) tulisi aina olla yli 80. Kaikissa Limente valaisimissa CRI ylittää 80 ja Lux malleissa se on jopa 95. CRI-arvot on ilmoitettu tuotteen sivuilla sekä jokaisen valaisimen tuotepakkauksessa.

Värintoistokykyä arvioidaan CIE-menetelmällä. Se mitataan vertailemalla mitattavan valonlähteen kykyä toistaa 15 testiväriä suhteessa vertailuvalonlähteeseen. Värintoistoindeksi (CRI – Color Rendering Index) ilmoitetaan saatujen arvojen painotettuna keskiarvona.

ra-arvo

Värintoistoindeksin mittaaminen

Värintoistoindeksi määritellään vertaamalla 15 eri värin toistumista valolähteen valossa verrattuna referenssivalon valossa toistumiseen. Nämä 15 eri väriä vastaavat kukin värin tiettyä aallonpituutta. Alla on esimerkinomaisesti mittausarvoja valaisimen kyvystä toistaa eri värejä. Aikaisemmin mittauksessa käytettiin ainoastaan kahdeksaa eri väriä, jolloin esimerkiksi ihonvärin toistumiseen oleellisesti vaikuttava punainen ei ollut vertailussa mukana (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ja R8).

CRi värintoistoindesissä huomioitavat värit

Kansainvälinen valoteknisen alan kattojärjestö CIE (The International Commission on Illumination) määrittelee käytettävät referenssit.

Nykyisin käytetään kahta eri valolähdettä värintoistoindeksiä mitattaessa riippuen mitattavan valolähteen värilämpötilasta. Kaikissa Limente valaisimissa värilämpötila on 2700 K - 4200 K, jolloin referenssinvalolähteenä on planckin säteilijä eli musta hehkuva tietty metallikappale.

Referenssivalolähde pyrkii jäljittelemään auringonvaloa päivällä ilman vääristymää.

Sama CRI arvo kahdella eri valaisimella - toistuvatko värit samalla tavalla?

Koska värintoistoindeksin (CRI) laskentaan käytetään vain 15 väriä, on käytännössäkin mahdollista, että kahdella eri valolähteellä, joilla on sama värintoistoindeksi, ei ole sama kyky toistaa värejä. Mittaustapa on tyypiltään laskennallinen keskiarvo, jolloin joku mitattavista väreistä voi olla suhteellisen huonokin ja silti keskiarvoksi saadaan kohtuullisen hyvä luku. Samalla CRI-arvolla toinen valonlähde voi siis olla toista huomattavasti parempi.

Vaikka yksittäisenä arvona CRI ei kerrokaan koko totuutta niin joka tapauksessa mitä korkeampi arvo on, sitä varmemmin kaikki mitattavat värit toistuvat hyvin.
Tästä syystä Limente tarjoaa myös erittäin korkealla (CRI>95) arvolla olevia LUX-valaisimia.

 

Mittauksessa käytetään alla olevia värejä.

CRI arvon laskeminen tarkentuu

Valolähteiden muututtua LEDeiksi on tarpeen määritellä mittautapa, joka kuvaisi entistä paremmin todellista värintoistoa. Kansainvälinen valaistuskomissio CIE valmistelee parhaillaan uutta, tarkempaa menetelmää määritellä värintoistoindeksi. Alla oleva kuvio on esimerkki siitä miten eri allonpituuksien (värien) mitatut arvot voisivat olla. Oletettavasti tulevaisuudessa värintoisto mitataan 99 väristä, jolloin se vastaa lähes täydellisesti ihmissilmän näkemää värintoistoa.

Alla olevasta linkistä voit lukea lisää komission julkaisuista ja toiminnasta.

CIE - International Comission of Illumination