rekiseteriseloste

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ och 24§.

Registeransvarig

Oy Limente Ab (FO-nummer: 2731703-2)
Hermanstads strandväg 2b B9
00580 Helsinki

Kontaktperson

Peter Hallila
Tfn +358 9 2511 030
E-post: peter.hallila@lapetekgroup.fi

Registrets namn

Limenten asiakasrekisteri

Syftet med registret

Personen har registrerat sig som Limentes kund, köpt varor på Limentes webbshop eller skrivit upp sig på marknadsföringslistan.

Ändamål med registret

Ändamålet med registret är att upprätthålla Limentes kundregister, att kunna arkivera och hantera kundernas beställningar samt för hantering av kundförhållanden. Registret används även för spårning av borttappade paket. Informationen kan användas för att utveckla Limentes verksamhet, för statistiska ändamål och för att erbjuda ett mer riktat innehåll i våra webbtjänster. Personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagens krav.

Informationen i registret kan användas i Limentes egna register för att rikta marknadsföringen, givet att informationen inte utlämnas till utomstående parter. Limente kan använda samarbetspartners för att upprätthålla kund- och tjänsteförhållanden. Då kan möjligtvis en del av informationen i registret överföras till samarbetspartnerns server p.g.a. tekniska krav. Informationen hanteras endast för att upprätthålla Limentes kundrelationer genom tekniska gränssnitt.

Limente har rätt att publicera innehållet i personregistret som en elektronisk eller utskriven lista, givet att kunden inte har uttryckligen förbjudit det. Med lista avses t.ex. adressetiketter för direktreklam. Kunden har rätt att förbjuda publicering av informationen genom att anmäla om det till Limentes kundtjänst eller via denna link.

Registrets datainnehåll

Personregistret innehåller följande uppgifter:

  • Personens för- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Informaion om den behandlade beställningen
  • Transportörens spårningsinformation

Utlämnande av uppgifter

Kundregistrets information är endast tillgängligt till Limente, utom då Limente använder extern service för att antingen erbjuda en mervärdesservice eller som stöd för kreditbeslut. Informationen utlämnas dock inte utanför Limente eller till dess samarbetspartners egenanvändning, med undantag gällande kreditansökan, indrivning av skulder eller fakturerings relaterade saker samt då lagen förutsätter det. Personuppgifter utlämnas inte utan för Europeiska Unionen, om det inte är nödvändigt för att försäkra Limentes eller dess samarbetspartners tekniska genomförande.

Personuppgifter som utlämnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är skyddade av GDPR standardavtalsklausulerna (standard contractual clauses, SCC).

Data av en registrerad person raderas då den ifrågavarande personen ber om det, givet att lagen, obetalda fakturor eller indrivning av skulder inte begränsar det.

Skydd av registret

Registret överförs inte till utomstående. Tillgång till registret kräver användarrättigheter till Limentes interna nätverk. Registret finns på Limentes lösenordsskyddade server.