rekiseteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Oy Limente Ab (Y-tunnus: 2731703-2)
Hermannin Rantatie 2b B9
00580 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Peter Hallila
Puhelin +358 9 2511 030
Sähköposti peter.hallila@lapetekgroup.fi

Rekisterin nimi

Limenten asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Limenten asiakkaaksi tai ostanut Limente verkkokaupoista tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Limenten asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Limenten toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Limenten omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Limente saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Limenten asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Limentellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Limenten asiakaspalveluun tämän linkin kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tavaran kuljettajan seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Limenten käytössä, paitsi Limenten käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Limenten ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Limenten tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Euroopan talousalueen ulkopuolelle siirrettävät henkilötiedot on suojattu GDPR:n mukaisten vakiolausekkeiden (standard contractual clauses, SCC) perusteella.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Limenten sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Limenten salasanasuojatulla palvelimella.