Ledien elinikä

Eliniällä tarkoitetaan valaisimen keskimääräistä elinikää, joka lasketaan valaisintyypistä riippuen eri tavoilla. Perinteinen hehkulamppu palaa loppuun saakka yhtä kirkkaana ja valon alenemalla (valotehon heikentymisellä) ei ole käytännössä merkitystä. Sen sijaan huomattavasti pitkäikäisempien ledien valovirta vähenee pikkuhiljaa käyttöiän aikana. Elinikänsä lopussa ledimoduli ei ole sammunut vaan sen valovirta on vähentynyt alle ilmoitetun tason.

Valaisimen ilmoitettu elinikä koskettaa valaisinta - ei liitäntälaitetta, joiden elinikä on yleensä aina led-valaisinta lyhyempi. Tällöin liitäntälaite voidaan joutua vaihtamaan ennen valaisimen eliniän täyttymistä.

L-arvo

L-arvolla ilmaistaan paljonko alkuperäisestä valovirrasta on jäljellä tietyn ajan jälkeen. L-arvo määritellään ajaksi, jonka kuluttua ledin tuottama valovirta on tietty prosentti alkuperäisestä valovirrasta.

Esimerkiksi L70 = ledi tuottaa 70% alkuperäisestä valovirrasta, L90 vastaavasti 90 %.

Ledin elinikää ilmoitettaessa käytetään merkintöjä L70, L80 tai L90 kuvaamaan valovirran alenemaa.

led-valaisimen elinikä

Yleisimmin käytetty merkintä on L70= 50 000 h, mikä tarkoittaa että 50 000 tunnin käytön jälkeen on ledin valovirta 70% alkuperäisestä. Sammuneiden ledien osuuteen ei oteta kantaa.

On tärkeää kiinnittää huomiota mistä arvosta on kyse. Alla oleva kuvio osoittaa kuinka 50 000 h ilmoitettuna L70B50 on merkittävästi huonompi elinikä kuin 35 000 h ilmoitettuna L90B10 arvona.

Elinika_L90B10_vs_L70B50.jpg

B-arvo

L-arvon lisäksi käytetään B-arvoa, joka kertoo kuinka suuri osa moduulin ledeistä on valoteholtaan alle mainitun L-arvon. B-arvo kuvaa enemmän ledien laatua ja L-arvo elinikää. B-arvolla on iso merkitys, koska sammuneet/himmentyneet ledit voivat näkyä häiritsevästi valaisimen tuottamassa valossa.

Esimerkiksi Led-nauhassa voi olla 100 lediä, jolloin L80B10 tarkoittaa että maksimissaan 10:ssä ledissä valoteho on alle 80 % alkuperäisestä ja vastaavasti L70B50 kertoo että maksimissaan 50:ssä ledissä (eli puolessa kaikista ledeistä) valoteho on alle 70 % maksimistaan.

Alla on kaksi tyypillistä esimerkkiä. Kuviossa oletetaan että lähtökohtainen valoteho on 100 Lumenia ja arvot ovat ilmoitetun eliniän kohdalla oleva valo.

L70B50 50 000 h

  • 70 % valosta on jäljellä ja enintään 50 %:ssa valo on heikentynyt alle 70 %:iin
  • valaisimen kokonaisvalonmäärä on voinut pudota jopa 30 %:a alkuperäisestä
  • eli puolet led-moduuuleista antaa yli 70 % alkuperäisestä valosta ja loput voivat olla sammuneita tai antaa 0 - 70 % alkuperäisestä valosta

L80B10 35 000 h

  • 80 % valosta on jäljellä ja enintään 10 %:ssa valo on heikentynyt alle 80 %:iin
  • valaisimen kokonaisvalonmäärä on voinut pudota ainoastaan 20 %:a alkuperäisestä
  • eli 90 % led-moduuuleista antaa yli 80 % alkuperäisestä valosta ja 10 % voi olla sammuneita tai antaa 0 - 80 % alkuperäisestä valosta


L80B10 antaa huomattavasti realistisemman kuvan valaisimen tuottamasta valosta ilmoitetun ajan jälkeen.

 

Elinika_L90B10_vs_L70B50_1.jpg

 

Vasemmalla ympyrädiagrammissa: 90 % ledeistä tuottaa yli 80 lumenia ja 10 % ledeistä tuottaa alle 80 lumenia.

Oikealla ympyrädiagrammissa: 50 % ledeistä tuottaa yli 70 lumenia ja 50 % ledeistä tuottaa alle 70 lumenia.

 

Elinikä ja valaistussuunnittelu

Valovirran alenema on tärkeä tieto valaistussuunnittelussa. Halutun valaistusvoimakkuuden minimitason varmistamiseksi, myös valaistuksen elinkaaren lopussa, on suunnitteluvaiheessa valaisimien lukumäärää yleensä hieman ylimitoitettava.

 

valaisimen elinikä