Lux (lx)

on valaistusvoimakkuuden mittayksikkö, joka kertoo tietylle pinta-alalle kohdistuvan valovirran määrän. Valaistusvoimakkuutta käytetään kuvaamaan miten hyvät valaistusolosuhteet jossakin tilassa on. Saatu arvo on suhteessa lampun valovirtaan, valaisimen optisiin ominaisuuksiin ja valaisimen etäisyyteen valaistavasta pinnasta.Sopivan valaisimen valintaa helpottaaksemme olemme antaneet välitilaan sijoitettaville valaisimille myös suositellun sijoitusetäisyyden. Etäisyys on kerrottu jokaisen valaisimen omalla sivulla kohdassa Yleiset tiedot. Annetut etäisyydet perustuvat sekä mittaustuloksiin että valaisimien asentamiseen testitilassa. Huomioi kuitenkin että iän kasvaessa ja näkökyvyn heikentyessä myös valon tarve kasvaa. Tällöin valaisimia kannattaa sijoittaa suositusta tiheämmin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty suuntaa-antavia arvoja eri pintojen valaistusvoimakkuuden tarpeesta. Taulukon mukaisilla arvoilla voidaan helpottaa oikean lux-määrän valitsemista, mutta käytännössä valonmäärän tarpeeseen vaikuttavat monet seikat kuten ikä, näkökyky jne.

Valaistusvoimakkuus

 • 0,1 lux
  • kuun valaisema tasopinta
 • 30 lux
  • ulkoalueille suositeltu yleisvalaistus
 • 150 lux
  • kodin lattiapinnat
 • 300 - 500 lux
  • keittiön työtasot
 • 500 - 800 lux
  • toimistojen työtasot
 • yli 1000 lux
  • tarkkuutta vaativa työskentely

 

Valaistuskuvio

Lähes jokaisesta Limente valaisimesta on saatavissa erillinen valaistuksen jakautumista kuvaava kuvio.

  


Kuvion arvoista voi päätellä seuraavat asiat:

 • 100° ilmaisee valon kulman. Kulman tulee olla yli 90 astetta mikäli halutaan keittiön välitilassa valon osuvan syvyyssuunnassa koko työpöytätasolle

 • 495 lx ilmaisee valaistusvoimakkuuden valon keskipistessä 50 cm etäisyydellä valolähteestä (etäisyys vastaa keittiön normaalia välitilaa. Hyvänä arvona pidetään 300 - 500 lx). 123 lx kertoo vastaavasti valaistusvoimakkuuden valon keskipisteessä 1 m etäisyydellä valon lähteestä

 • Ø 0,97 m ilmaisee alueen, jonka sisällä valaistusvoimakkuus on vähintään puolet keskipisteen (495 lx) valaistusvoimakkuudesta. Vastaavasti Ø 1,98 m kertoo alueen, jonka sisällä valaistusvoimakkuus on vähintään puolet keskipisteen (123 lx) valaistusvoimakkuudesta