Valaistusvoimakkuus

Lux on valaistusvoimakkuuden mittayksikkö, joka kertoo tietylle pinta-alalle kohdistuvan valovirran määrän. Valaistusvoimakkuutta käytetään kuvaamaan miten hyvät valaistusolosuhteet jossakin tilassa on. Saatu arvo on suhteessa lampun valovirtaan, valaisimen optisiin ominaisuuksiin ja valaisimen etäisyyteen valaistavasta pinnasta ja se kertoo esimerkiksi miten hyvin näkee työskennellä välitilan tasolla.Sopivan valaisimen valintaa helpottaaksemme olemme antaneet välitilaan sijoitettaville valaisimille suositellun sijoitusetäisyyden. Etäisyydet on kerrottu jokaisen valaisimen omalla sivulla kohdassa Yleiset tiedot ja ne perustuvat sekä mittaustuloksiin että valaisimien asentamiseen testitilassa. Huomioi kuitenkin että ihmissilmä ei suoraan näe valaistusvoimakkuutta, koska vain pinnasta heijastunut valo on nähtävissä. Näin ollen valaistava pinta vaikuttaa oleellisesti valon tarpeeseen.

valaistusvoimakkuus

Lisäksi ihmisen iän kasvaessa ja näkökyvyn heikentyessä myös valon tarve kasvaa. Karkeasti ottaen yli 50 vuotias tarvitsee kaksi kertaa enemmän valoa kuin nuori henkilö. Mikäli valaistava pinta heijastaa valoa huonosti tai näkö on heikentynyt, voit joko sijoittaa valaisimet suositusta tiheämmin tai valita tehokkaammat valaisimet.

Alla olevassa taulukossa on esitetty suuntaa-antavia arvoja eri pintojen valaistusvoimakkuuden tarpeesta. Taulukon mukaisilla arvoilla voidaan helpottaa oikean lux-määrän valitsemista, mutta käytännössä valonmäärän tarpeeseen vaikuttavat monet seikat kuten ikä, näkökyky jne.

 

Valaistusvoimakkuus ja valaistuskuvio

               Valaistusvoimakkuuksia   Valonjakokäyrä

Lähes jokaisesta Limente valaisimesta on saatavissa erillinen valaistuksen jakautumista kuvaava kuvio.

 

 

Kuvion arvoista voi päätellä seuraavat asiat:

  • 100° ilmaisee valon kulman. Kulman tulee olla yli 90 astetta mikäli halutaan keittiön välitilassa valon osuvan syvyyssuunnassa koko työpöytätasolle olettaen että valaisime ovat noin 50 cm korkeudella työtasosta.

  • 495 lx ilmaisee valaistusvoimakkuuden valon keskipistessä 50 cm etäisyydellä valolähteestä (etäisyys vastaa keittiön normaalia välitilaa. Hyvänä arvona pidetään 300 - 500 lx). 123 lx kertoo vastaavasti valaistusvoimakkuuden valon keskipisteessä 1 m etäisyydellä valon lähteestä

  • Ø 0,97 m ilmaisee alueen, jonka sisällä valaistusvoimakkuus on vähintään puolet keskipisteen (495 lx) valaistusvoimakkuudesta. Vastaavasti Ø 1,98 m kertoo alueen, jonka sisällä valaistusvoimakkuus on vähintään puolet keskipisteen (123 lx) valaistusvoimakkuudesta