sustainability.jpg

Vastuullisuus

Limente on tavalla tai toisella mukana lähes joka toisessa Suomessa tehtävässä remontissa ja uudisrakennuksessa, joten toimintamme vastuullisuus vaikuttaa monella eri tavalla ympäristömme kestävään kehitykseen.

Limentellä vastuullisuus on kiinteänä osana jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoa. Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että huomioimme kestävän kehityksen kaikilla yritystoimintamme osa-alueilla. Vastuullisuus näkyy tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa, suhteessa ympäristöömme sekä arjen työnteossa. Vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme voi tutustua täältä >

Ekologisuus on yksi tärkeimmistä kriteereistämme tuotevalikoiman kehityksessä. Ammattitaitoinen tiimimme tekee jatkuvasti kehitystyötä, jotta seuraava mallisto olisi entistäkin parempi, tehokkaampi ja ennen kaikkea ekologisempi. Tavoitteemme tuotteissamme, niiden tuotekehityksessä ja elinkaaressa on ekologisten arvojen ja kestävän kehityksen huomioiminen jokaisessa vaiheessa. Toimimme sertifioidun ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän mukaisesti ja noudatamme ympäristötyössämme laki- ja viranomaismääräyksiä.

Limentellä on monipuolinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteiden saavuttamista seuraamme säännöllisesti. Tavoitteita on kaikilla osa-alueilla liittyen niin omaan toimintaamme kuin tuotteiden aiheuttamaan ympäristön kuormitukseen ja jättämäämme hiilijalanjälkeen. Yhtenä esimerkkinä valaisimien energiatehokkuuden lisääminen on yksi jatkuvista tavoitteistamme. Huomioimme koko toiminnassamme vastuumme ekologisesta ympäristöstämme ja toimintamme ympäristövaikutuksista. Tavoitteemme on tuotteiden elinkaaren kattava toimintatapa, joka perustuu ympäristöstä huolehtimiseen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja minimoi toimintamme ympäristövaikutukset.

Plastic Free

Haluamme vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja vähentää osaltamme ympäristöön päätyvän muovin määrää. Tästä lähtökohdasta aloitimme vuoden 2018 alussa projektin, jonka tavoitteena on luopua kaikesta muovista LIMENTE-pakkauksissa. Limente ei ole koskaan käyttänyt muovista valmistettuja pakkauksia, mutta pakkausten sisällä on ollut erilaisia muovista valmistettuja pusseja ja suojia.

Limente plastic free

Projektin lopputulemana kaikista pakkauksista onnistuttiin vähentämään tai kokonaan poistamaan muovit. Tällä hetkellä suurin osa LIMENTE-tuotteista toimitetaan asiakkaille Plastic Free -pakkauksissa, joissa muovia ei ole lainkaan. Tuotteen säilyvyyden takia muutamissa yksittäisissä pakkauksissa joudutaan yhä käyttämään pieniä määriä muovia. Niissäkin muovin määrää on kuitenkin onnistuttu vähentämään huomattavasti mm. pahvisilla osilla. Pienet ruuvipussit on poistettu, muoviset kelat on korvattu pahvisilla ja turhat suojamuovit on poistettu tuotteiden ympäriltä. Täysin muovittomat pakkaukset tunnistat oheisesta Plastic Free -merkistä ja lähes muovittomat led-nauhapakkaukset Minimal Plastic -merkistä.

 

Huolehditaan ympäristöstä - yhdessä

Vähintään yhtä tärkeää kuin isot, vuosia kestävät projektit, on yrityksen jokapäiväinen toiminta. Limentellä olemme määritelleet yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan vastuullisuutta toteutetaan. Ympäristötyömme perustuu jokaisen työntekijän tietoisuuteen ja sitoutumiseen huolehtia ympäristöstämme arjen pienillä suurilla valinnoillaan esimerkiksi sähkönkäytön, vedenkulutuksen ja jätteiden lajittelun osalta.

Ympäristötyömme keskeisimpiä osa-alueita ovat

  • Vastuulliset ja ympäristöystävälliset tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit
  • Syntyvien jätteiden minimointi ja lajittelu
  • Energiankäytön minimointi
  • Pakkausmateriaalin uusiokäyttö
  • Logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen
  • Henkilöstön ympäristökoulutus ja toiminnan ympäristövaikutusten vuosittainen seuranta ja raportointi
  • Plastic Free -pakkaukset

Liiketoiminnan tehokkuutta, toimivuutta ja ympäristöystävällisyyttä arvioidaan säännöllisesti sisäisin tarkastuksin sekä riippumattoman tarkastusyrityksen DQS Finland Oy:n toimesta.

DQS Finland Oy

Vastuullista kierrätystä

Olemme rekisteröityneet pakkausalan ympäristörekisteri Rinki Oy:yn, joka järjestää kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Lisäksi kuulumme SERTY:yn, joka huolehtii jäsenyritystensä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kierrätyksestä Suomessa. Kuluttaja voi toimittaa veloituksetta käytöstä poistuvat LIMENTE-tuotteensa SERTY:n ylläpitämiin kierrätyspisteisiin. Näin tuemme osaltamme pakkausten käyttöä uusiomateriaalina ja ympäristöhaittojen ehkäisyä.

  • Lähimmän SERTY-keräyspisteen (elektroniikkatuotteet) löydät osoitteesta: www.serty.fi/fi/palautuspisteet
  • Kuluttajapakkauksen materiaalit (pahvit, muovit) voi kierrättää esimerkiksi RINKI-ekopisteellä. Käy tutustumassa kierrätysvinkkeihin ja Rinki-ekopisteisiin osoitteessa: https://rinkiin.fi/.