Valovirta

Lumen (lm) on valon määrän eli valovirran mittayksikkö. Energiansäästölamppujen, ledien ja energiatehokkaiden halogeenien tuottaman valon määrää ei voida vertailla wattimäärien perusteella, koska ne kertovat ainoastaan sähkönkulutuksesta. Tästä syystä valaisimista löytyy aina lumenarvo.

Lumenarvo helpottaa vertailtaessa eri valojen tuottaman valomäärän arvioinnissa ja sen avulla voit arvioida, kuinka paljon LED valoa tarvitset. Miettiessäsi valon tarvetta ota huomioon myös valon keilan muoto, jotta saat tasaisen valon valaistavalle pinnalle.

Valaistusvoimakkuus (LUX)

Valovirran lisäksi tulee huomioida myös valaistusvoimakkuus, joka kertoo tietylle pinta-alalle kohdistuvan valovirran määrän. Valaistusvoimakkuutta käytetään kuvaamaan miten hyvät valaistusolosuhteet jossakin tilassa on. Saatu arvo on suhteessa lampun valovirtaan, valaisimen optisiin ominaisuuksiin ja valaisimen etäisyyteen valaistavasta pinnasta ja se kertoo esimerkiksi miten hyvin näkee työskennellä välitilan tasolla.

Alla on esitetty miten valokulma vaikuttaa valaistukseen.

Valovirran jakautuminen valaistavalle pinnalle

Alla on esitetty kaksi erilaista valaisinta.

Ensimmäisessä on 60 asteen valokulma, jolloin valo ei välitilassa kohdennu koko tasolle ja samoin taustaseinästä tuleva epäsuoravalo jää hyvin pienelle alueelle. Ilmaistaessa valaistusvoimakkuutta (Lux) saadaan valolle korkea arvo, koska valo kohdentuu pienelle alueelle.

Käyttäjän kannalta tämä ei yleensä kuitenkaan ole haluttu lopputulos.

valovirta__________________________________

  

Toisessa esimerkissä on 120 asteen valokulma, jolloin valo välitilassa kohdentuu koko tasolle. Lisäksi kädet yms. aiheuttavat mahdollisimman vähän varjoja, koska taustasta heijastuva epäsuora valo kattaa ison osan työpöytätasoa. Riittävän valaistusvoimakkuuden aikaansaaminen edellyttää isompaa valovirtaa, jotta kaikkialle saadaan riittävä valaistus.

Käyttäjän kannalta valaistus on miellyttävää ja riittävän tehokasta kaikkialle työskentelytasoilla.

valovirta

 __________________________________

 

Kolmannessa esimerkissä on myös 120 asteen valokulma, mutta tällä kertaa valaisin on sijoitettu takareunaan. Välitilassa valo kohdentuu edelleen koko tasolle, mutta etureunassa on noin puolet takareunan valon määrästä. Kädet yms. aiheuttavat myös tässä asennusvaihtoehdossa mahdollisimman vähän varjoja, koska taustasta heijastuva epäsuora valo kattaa ison osan työpöytätasoa. Riittävän valaistusvoimakkuuden aikaansaaminen edellyttää isompaa valovirtaa, jotta kaikkialle saadaan riittävä valaistus.

Käyttäjän kannalta valaistus on miellyttävää ja riittävän tehokasta kaikkialle työskentelytasoilla.

valovirta

 

Tarkista valonmäärä

Alla on esitetty suuntaa-antavasti hehkulamppujen ja ledi- ja energiansäästölamppujen vastaavuudet. Esimerkiksi 40 watin hehkulamppua vastaa valon määrältään 470 lumenin ledi- tai energiansäästölamppu. Ledien vikaantuminen on harvinaista toisin kuin halogeeni- ja enegiasäästölamput. Niiden elinikä päättyy kun valolähde rikkoontuu kun taas Ledeille on tyypillistä ajan kuluessa tapahtuva valovirran aleneminen.

 

HEHKULAMPPULED- JA ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU
Teho, wattiValovirta, lumen (lm)
15140
25250
40470
60800
751050
1001520