Led-valaisimen hyötysuhde

Perinteiset valonlähteet tuottavat valoa ympärisäteilevästi, jolloin jopa merkittävä osa valosta saattaa mennä heijastimen häviöihin. Ledin tuottama valo taas suuntautuu paremmin haluttuun suuntaan ja led on sen vuoksi hyötysuhteeltaan parempi. Hehkulamppuihin verrattuna ledeillä pystytään myös muuttamaan sähkövirta tehokkaasti valoksi ilman merkittävää kuumenemista, jolloin hyötysuhde paranee entuudestaan.

Hyötysuhde voidaan ilmoittaa joko pelkän valaisimen hyötysuhteena tai valaisimen + virtalähteen (valaisinkokonaisuuden hyötysuhteena). Pelkän valaisimen hyötysuhde on aina merkittävästi parempi kuin kokonaisuuden hyötysuhde. Tämä johtuu siitä, että virtalähde vaikuttaa hyötysuhteeseen sitä alentavasti.

Limente valaisimien hyötysuhde ilmoitetaan led-valaisimen tehokkuuden (tuotettu kokonaisvalovirran (lm)) suhteena mitattuun ottotehoon (kokonaisteho (W)) valaisimessa syntyvät häviöt mukaan lukien (lm/W). Näin saatu arvo kertoo kuinka paljon tehoa tarvitaan valon tuottamiseen.